Σφραγίδα

  • Stamping Die

    Σφραγίδα

    Η σφράγιση του καλουπιού είναι ένα είδος ειδικού εξοπλισμού επεξεργασίας που επεξεργάζεται υλικά (μέταλλα ή μη μέταλλα) σε μέρη (ή ημιτελή προϊόντα) σε διαδικασία ψυχρής σφράγισης, η οποία ονομάζεται κρύα σφράγιση (συνήθως γνωστή ως κρύα σφραγίδα). Η σφράγιση είναι ένα είδος μεθόδου επεξεργασίας πίεσης, η οποία χρησιμοποιεί το